Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008Οπις:   (Αρχαία πόλη της Βαβυλωνίας  στην Ασία, δίπλα στο ποταμό Τίγρη)

Σε Συμπόσιο μπροστά σε 9000 αξιωματούχους και προύχοντες από κάθε φυλή, Έλληνες, Πέρσες, Μήδους, Ινδούς, Αιγύπτιους, Φοίνικες κ.α.

Τον διέσωσε ο φιλόσοφος Ερατοσθένης που ήταν ο 3ος Διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας.

----------------------------------------------------------------------------------O  OΡΚΟΣ  ΤΟΥ  ΜΕΓΑΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


"Σας εύχομαι, τώρα που τέλειωσαν οι πόλεμοι, να ευτυχήσετε με την ειρήνη. Όλοι οι θνητοί από δω και πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός, μονιασμένος, για την κοινή προκοπή. Θεωρείστε την Οικουμένη πατρίδα σας, με κοινούς τους νόμους, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι, ανεξάρτητα φυλής. Δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενοκέφαλοι, σε Έλληνες και σε βαρβάρους. Δεν μ' ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών, ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν. Τους καταμερίζω μ' ένα μόνο κριτήριο - την αρετή. Για μένα κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας, και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρο. Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δε θα καταφύγετε ποτέ στα όπλα, παρά θα τις λύνετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ εγώ διαιτητής σας. Το Θεό δεν πρέπει να τον νομίζετε σαν αυταρχικό Κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό Πατέρα όλων, ώστε η διαγωγή σας να μοιάζει με τη συζωή που κάνουν τ' αδέλφια στην οικογένεια. Από μέρους μου σας θεωρώ όλους ίσους, λευκούς και μελαψούς και θα ήθελα να μην είστε απλά μόνον υπήκοοι της Κοινοπολιτείας μου, αλλά όλοι μέτοχοι, όλοι συνεταίροι. Όσο περνάει απο το χέρι μου, θα προσπαθήσω να συντελεστούν αυτά που υπόσχομαι. Τον όρκο που δώσαμε με τη σπονδή απόψε κρατήστε τον σαν συμβόλαιο αγάπης." 
Αλέξανδρος Ι - Όπις (324 π.Χ.) ΠΟΝΤΙΑΚΑ

Ο " ΟΡΚΟΝ " ΤΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΟΠΙΣ 324 ΠΧ

 

Σε Τσιμπούκχ εμπροστά σε 9000 ζελεμένους αξιωματικούς και ιμπροϊστούς από κάθαν μιλλέτ , Ρωμαίοις , Πέρσες , Μήδους , Ινδούς , Αιγυπτίους ,  Φοίνικας και άλλτς . Εγουτάρεψεν ατον ο φιλόσοφον Ερατοσθένης ο οποίος έτον ο 3ον Πιταγωγόν τη Βιβλιοθήκης τη Αλεξάνδρειας.

 

Ευκχίουμαι σ' όλτσες σουν ατώρα που τελείνταν οι πόλεμοι, να ήστουν καλορίζικοι απές σην ειρήνην. 

Όλ οι ανθρώπ άπα δα και υστερία να ζουν άμον έναν μιλλέτ , αγαπεμέν για το χαϊρ τη κοσμί. Να έκχετε την κόσμινη για πατρίδα σουν , με τα ίδια νόμους για όλτσες σουν ήνπεν θα πουγιουρεύνε οι αργυροί από όποιον μιλλέτ και να είναι. Κι χωρίζω τ' ανθρώπς , όπως έφτανε οι ανεγροίκιστοι, σε Ρωμαίοις και Γουρδουγκέληδες. Κι διαφέρμαι απόθεν είν' οι πολίτες νε το μιλλέτ νατ τουν . Αποξαμώνατς με έναν και μαναχόν κρισονολόϊ την Αρετήν .Για τε μεν κάθαν καλός Γουρδουγκέλης εν Ρωμαίος και κάθαν κακός Ρωμαίος εν κι άλλο χειρότερος από Γουρδουγκέλην .

Αν καμμίαν παρουσιάσκουντανεσουν έτερα , κι θα κρούτε τ' έναν τ' άλλο με τα όπλα , αμάν θα λύζετέ τα ειρηνεμένα . Άμα εν ιλαζούμ θα στέκω ανάμεσα σουν και πιτάζω σας . Τον Θεόν κι θα πρέπ'να έκχετέ τον να πουγιουρεύ άμον αφέντην άπαν σο κιφάλ νε σουν , αμάν άμον τον κύρην ολονών , για να εμέζ η ζωή σουν με την ζωήν ντ' έφτανε τ' αδελφέ απές σην φαμέλιαν .

Ασ' εμέν μερέαν όλτσες σουν έλέπω σας τογρία , άσπρους και μαυρειδενούς και θα εθέλνα να μη εκουσκεύκουστουν ότι ήστουν μαναχόν χουζμετζήδες σ' εμόν το Χωροσώρ , άμα να νουνίζετε ότι ήστουν μέτοχοι και γιαρένοι.

Όσον περάν ασ' σο κχέριμ , θα ογρασεύω να ήντανε αληθιτικά ατά ντο υπεσχέθα .

Ατόν τον όρκον ντ' εδέκαμε απόψ με γουρπάνε , κρατέστε τον άμον κοντράτον εγάπης .


Το 324 π.Χ. και εφ' όσον η αυτοκρατορία του είχε πλέον εδραιωθεί, ο Μέγας Αλέξανδρος όρκισε τους αξιωματούχους και στρατιώτες της κοινοπολιτείας τουεπίσης απευθυνόταν σε όλες τις φυλές που υπήρχαν στην αυτοκρατορία του, δόθηκε δε στην Όπη, κοντά στη Βαβυλώνα και μας τον μετέφερε ο φιλόσοφος Ερατοσθένης. Από τον όρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου μπορεί κανείς να αντιληφθεί πόσο υπερήφανος ήταν ο Αλέξανδρος για την Ελληνικότητά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: